+1 929 503 42 72

32 Strait Street Valletta Malta

Malta Hakkında

malta

Malta Hakkında

Son birkaç yıl içerisinde, Malta adaları saygın bir uluslararası iş, finans ve denizcilik merkezi olarak özendiren hükümetlerin yarattığı bir itici güç yaşamıştır. Malta’nın Avrupa Birliğine üyeliği ile Avro’nun benimsenmesinin bir sonucu olarak, ayrıca Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gibi uluslararası kuruluşların politikalarına ve direktiflerine uygun davranması sayesinde, Malta mükemmel bir saygınlık ve performans geçmişine sahiptir. Herhangi bir vergi cenneti ‘kara listesine’ dahil değildir. Malta hakkında ki yazımıza devam edelim;

Malta’nın Saygınlığı

 1. Son Derece Modern Telekomünikasyon Altyapısı,
 2. “İşine Hakim” Bir Tavrı Benimseyen Proaktif Profesyoneller Tarafından Sunulan Destek Hizmetleri,
 3. Çeşitli Dilleri Akıcı Olarak Konuşabilen Son Derece Kalifiye Ve Becerikli İşgücü (Resmi Dil İngilizcedir),
 4. Stratejik Coğrafi Konum,
 5. Uygun Zaman Dilimi,
 6. Dengeli Siyasi Ve Ekonomik Ortam,
 7. Kapsamlı Çifte Vergilendirme Anlaşması Ağı Ve Diğer Çifte Vergilendirmeden Kurtarma Mekanizmaları,
 8. Eşdeğerlerine Göre Düşük İşletme Maliyetleri, Kiralar Ve Ücretler
 9. Ilıman Bir İklim

gibi unsurlar, Malta’yı dünya çapında en güvenilir uluslararası iş, finans ve denizcilik merkezlerinden biri yapmaktadır.

Neden Malta?

 1. İstikrarlı Ve Ticareti Destekleyen Hükümet Politikaları
 2. Karar Merciilerine Kolay Erişim
 3. Son Derece Yüksek Üretkenlik Oranları
 4. ‘Becerikli’ Bir İş Ortamı
 5. Mükemmel Telekomünikasyon Altyapısı
 6. Rekabetçi Kurumlar Vergisi
 7. Stratejik Öneme Sahip Kapsamlı Uluslararası Finans Merkezi
 8. Stratejik Konum Ve Bunun Sağladığı Pazarlama Avantajları
 9. Modern Transit Taşımacılık Ve Dağıtım Tesisleri
 10. Birçok Yabancı Dile Hakim Yetenekli İşgücü
 11. İşine Bağlı Ve Rekabetçi Ücretlerle İstihdam Edilebilen İnsan Kaynakları
 12. Büyüyen Pazarlara Malta’dan Kolaylıkla Erişilmesi
 13. Cazip Iş Teşvikleri Paketi
 14. Sosyal Ve Ekonomik Açıdan Dengeli Ve İyi Yaşam Standardına Sahip Güvenli Bir Ortam

Para Birimi

Malta, 1 Ocak 2008 tarihinde Avro’yu kabul etmiştir.

Hükümet ve Siyasi Sistem

Malta, parlamenter demokratik bir sisteme sahiptir. Devlet Başkanı Cumhuriyet’in Başkanıdır ve Başbakan ile onun Kabinesi yürütme yetkisine sahiptir. Yasama yetkileri, iki ana siyasi partiden seçilmiş 65 üyesi bulunan Temsilciler Meclisine aittir. Seçimler her 5 yılda bir yapılır. Yargı tarafsız ve hükümetten bağımsızdır. Adil yargılama işlemlerinin ve sürecinin gerekleri Anayasanın ve Malta yasalarının parçasını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonunun güvencesi altındadır.

Yasal Altyapı

Malta, diğer tüm yasaların üzerinde olan yazılı bir Anayasaya sahiptir. Uluslararası konvansiyonlar, ya Temsilciler Meclisi tarafından ya da Parlamento’dan geçirilen ve söz konusu konvansiyonlardan kaynaklanan hakları ve yükümlülükleri Malta yasalarına aktaran bir uygulama yasasıyla yürürlüğe konmaktadır. Malta’nın Avrupa Birliğine üyeliğinden sonra, Avrupa Birliği Yönetmelikleri, doğrudan doğruya ve Avrupa Birliği Direktiflerinin Malta yasalarına uygulanması yoluyla yürürlüğe konmaktadır.

Malta yasaları medeni hukuk sistemine dayanmakla birlikte, başta İngiliz Genel Hukuku ve son zamanlarda da Avrupa Birliği mevzuatı olmak üzere, başka hukuk sistemlerinden de güçlü bir biçimde etkilenmiştir. Aslında, Malta medeni hukuku, büyük oranda Roma hukuku ilkelerine dayanmasına rağmen, mali yasalar, şirket yasası, gemicilik ve denizcilik yasası ile ticari yasaların birçok alanı İngiliz hukukundan yoğun bir biçimde etkilenmektedir. Malta’daki mali hizmetler mevzuatı genel olarak Avrupa Birliği mevzuatına dayanmaktadır.

Malta mevzuatı, ana mevzuat ve tali mevzuattan oluşmaktadır. Ana mevzuat Parlamento tarafından yürürlüğe konurken; tali mevzuat, ana mevzuatta kendilerine verilen yetkiye dayanarak, Bakanlar tarafından yayınlanır. Bu tamamlayıcı mevzuat Hükümetin Resmi Gazetesinde yayınlanarak Parlamentoda onaylanır.

Malta’da içtihat hukuku bağlayıcı olmamakla birlikte, yargı yasanın yorumlanmasında ve uygulanmasında yardımcı unsur olarak içtihatlara ve doktrine başvurmaktadır.

Coğrafya

Malta Adaları, Akdeniz’in ortasında bulunan ve toplam 316 km2 yüz ölçümüne sahip beş adadan oluşan (üçünde yerleşim bulunmamaktadır) bir takım adadır. Bu adalar Sicilya’nın 93km güneyinde ve Afrika’nın 288km kuzeyindedir. Gibraltar Batıya 1826 km uzaklıktadır ve Ortadoğu 1940 km doğusundadır. Malta’yı stratejik konumu, uluslararası ticaret bakımından önemli bir ticari nokta haline getirmektedir. Malta Serbest Limanı, geçtiğimiz yıllar boyunca Akdeniz’in lider konteyner transit taşımacılığı noktalarından biri olmuştur.

Malta, adaların en büyüğüdür ve burada yer alan başkent, aynı zamanda kültürel, idari ve ana ticaret merkezi konumunda da olan Valletta’dır.

Malta Adalarında hiçbir dağ, nehir veya göl yoktur. Arazinin genel görünümü yamaçlarında teras biçiminde alanlara sahip alçak tepelerle karakterize edilmektedir. Sahili genellikle birçok limanın, marinanın ve derelerin bulunduğu kayalık bir arazidir.

İklim

Malta’nın iklimi sıcaktır ve kuzeybatı rüzgarları hakimdir. Adalarının konumuna bağlı olarak, iklim güçlü bir şekilde denizin ve tipik olarak da Akdeniz’in etkilerini taşımaktadır ve yılın ortalama 300 günü güneşlidir.

Kışlar genellikle yumuşaktır ve sıcaklık ortalama 15 derece civarındadır. Bununla birlikte, yazlar sıcaktır ve günlerin çoğunda bulutsuz bir gökyüzü hakimdir. Yazın ortalama sıcaklık 32 derecedir, ancak bu sıcaklığı genellikle serin deniz esintisi hafifletmektedir.

Yağmurlu mevsim Eylül ve Nisan arasındadır, yaz ayları boyunca çok az yağmur yağar. Yılda alınan yağmur miktarı ortalama 620 mm’dir. Malta’da hiç kar, don veya sis görülmez.

Tarih

Malta Adalarının tarihi 7000 yıl öncesine dayanmaktadır ve bilinen ilk sakinleri Fenikeli Akdeniz tüccarlarıdır. Malta Adaları, Arap egemenliğine ve daha sonra da Normandiya egemenliğine geçmeden önce, hem Roma ve hem de Bizans İmparatorluklarının bir parçası olmuştur. Malta Adaları M.S. 1530’da, Osmanlı saldırılarına direnmek üzere birçok stratejik kale inşa etmiş olan St. John Havarilerine bırakılmıştır. Bu kaleler, St. John Şövalyeleri tarafından inşa edilen birçok sarayla birlikte, adaların zengin tarihi ve kültürel mirasının bir parçasını oluşturmaktadır. Adaların M.S.1798’de Napolyon’un idaresine bırakılmasından sonra, Maltalıların M.S. 1800 yılındaki genel ayaklanması, Malta’daki Fransız egemenliğinin sona ermesine yol açmış, Malta kendi halkının rızasıyla bir İngiliz Kraliyet Kolonisi olmuş ve bu statü 1964 yılındaki bağımsızlığına kadar devam etmiştir. Malta 1974 yılında bir Cumhuriyet olmuş ve Mayıs 2004’te Avrupa Birliğinin bir üyesi olmuştur.

Dil

Maltaca ve İngilizce, Malta’daki iki resmi dildir. İş yazışmaları ile iş ve ticaret faaliyetlerinin çoğunda İngilizce kullanılmakta ve bu Malta’yı uluslararası iş faaliyetlerini yürütmek ve burada yerleşmek açısından cazip bir konum haline getirmektedir. Maltaca Sami bir kaynağa sahip olmakla birlikte, çağlar boyunca yabancı dillerden alınmış kelimeleri içermektedir. Maltaca Avrupa Birliğinin resmi dillerinden biridir. Diğer dillerin, özellikle İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Arapçanın kullanımı yaygındır.

Nüfus

Malta Adalarının nüfusu halen 417,617 kişidir (2010 NSO) ve yılda yaklaşık %0,4 oranında artmaktadır. Maltalılar son derece konuksever insanlar olarak bilinir ve çoğunlukla dost ve barış yanlısı olarak kabul edilirler.

Temel Bilgiler

Nüfus 460,000 (2018, NSO)

İşsizlik oranı %3 (Q1 2012, NSO)

Ortalama brüt ücret 15,620 Avro (Q1 2012, NSO)

GSYİH (piyasa fiyatlarıyla) 1,658.8 milyon Avro (Q2 2012, NSO)

GSYİH büyümesi %0.9 (Q2 2012, NSO)

Kişi başına GSYİH, Satınalma

Gücü Standardı olarak %83 (2011, Eurostat)

Gayrisafi Milli Gelir 6,591 Avro (Kasım 2011, Ekonomik Araştırma)

Ekonomi sektörleri Turizm, üretim ve mali hizmetler

Ana ticari ortaklar İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Libya ve Birleşik Krallık

Avrupa Birliği üyeliği Mayıs 2004

Para Birimi Avro (€)

2007 yılından beri Schengen Ülkesi (Avrupa Vize Birliği)

Danışmanlarımızdan destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim için tıklayınız.

Comments are closed.