+1 929 503 42 72

32 Strait Street Valletta Malta

Malta’nın Vergi İadesi Sistemi

maltada vergi

Malta’nın Vergi İadesi Sistemi

Malta’nın vergi iadesi sistemi, Malta’yı AB’deki en düşük vergi bölgeleri arasında sınıflandıran kilit katkılardan biridir. Hemen söyleyelim: Malta’da vergi oranları %5 veya uygun koşulların oluşması durumunda %0’dır.

Malta, hissedarlara uygulanan bağlı kurumlar vergisini tahakkuk ettirerek (kredilendirerek) kurumsal karın ekonomik çifte vergilendirilmesini tamamen önleyen eksiksiz bir vergi sistemi işletmektedir. Bu sistem böylelikle hisse sahibine, şirket tarafından temettü olarak dağıtılan karlar üzerinden ödenen her vergi için iade talep etmesini ve böylece çifte vergilendirmeyi önlemesini sağlar.

Malta’da Vegilendirmenin Temeli

Malta’da kurumlar vergisi, Gelir Vergisi Kanunu (‘ITA’) ve Gelir Vergisi Yönetimi Kanunu’nca (‘ITMA’) kendi ilgili mevzuatına tabidir.

Şirket, faliyet ikametgahı ve vergi igametgahının Malta’da olması gibi iki ana kavram üzerinden vergilendirilmektedir. Malta şirketleri hem Malta’da ikamet etmekte hem de Malta’da faaliyet gösteriyorsa % 35 standart oranla vergilendirilmektedir. Öte yandan, şirketin Malta dışında ikamet etmesi ancak vergi ikametgahının Malta’da olması durumunda, Malta’da ortaya çıkan gelirler ve Malta’ya gönderilen gelirler üzerinden vergilendirilir. Bu durumda, Malta’ya gönderilmeyen yabancı kaynaklı gelirler Malta’da vergilendirilmeyecektir.

Vergi Muhasebesi

Malta’ya kayıtlı bir şirketin, dağıtılabilir karını, karın kaynağına ve niteliğine bağlı olarak aşağıdaki beş hesaba tahsis etmesi gerekmektedir:

Nihai Vergi Hesabı (FTA):

Bir şirket, vergi muafiyet karlarını (dağıtım sırasında hissedar düzeyinde muaf) ve nihai vergiye tabi karı temsil eder

Taşınmaz Mal Hesabı (IPA):

Bir şirketin Malta’da bulunan taşınmaz mallardan doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen gelirin vergiye tabi olması

Yabancı Gelir Hesabı (FIA):

Bir şirket doğrudan Malta dışındaki yatırımlardan elde ettiği gelirin vergiye tabi olması

Malta Vergilendirilmiş Hesap (MTA):

Şirketin FTA, IPA veya FIA’ya dışında elde ettiği karların vergiye tabi olmasıdır.

Vergilendirilmemiş Hesap (UA):

Bir şirket, dağıtılabilir toplam kar / birikmiş zarar ile diğer vergi hesaplarından birine tahsis edilen tutarlar arasındaki farkı temsil eder.

Vergi İadeleri

Bir Malta şirketinin, FIA ya da MTA’ya tahsis edilen karlara uygulanan Malta vergisinin iadesini talep etme hakkına sahip olması için usulüne uygun olarak tescil ettirilmesi gerekir. Vergi iadesi oranı, temel kazancın gelir niteliğine ve Malta Şirketi tarafından bu tür karlar için çifte vergilendirme indiriminin uygulanmasına bağlıdır.

En yaygın vergi iadesi, Malta vergisinin 6 / 7’sidir; bu da% 5’lik net bir efektif Malta vergi ücreti ödemesiyle sonuçlanmaktadır.

Kısacası, Malta’da şirket kuran yabancılar için uygulanan vergi oranı % 5 tir.  Hatta Malta oturum vize olanlar veya Malta yatırım vizesi alanlar için gelir vergisi oranı %0 dır. Malta gibi Avrupa Birliği üyesi olan, gelişmiş bir finansal sistemi olan bir ülkede vergilerin bu kadar düşük olması işini yurt dışına taşımak isteyen veya yurt dışında şirket kurmak isteyenler için büyük bir fırsattır. Ayrıca şirket kurulumunun hızlı ve kolay olması, düşük sermaye gerektirmesi de diğer avantajları diyebiliriz.

Daha fazla bilgi için bizimle itirbata geçmekten çekinmeyin. İletişim formu için tıklayınız.

Comments are closed.